Nadační fond

EMIL

Nadační fond EMIL

Slova Nadačního fondu EMIL:

Emil je symbolem podpory mladých handicapovaných sportovců.

Emil je malý ptáček, který vypadl z teplého hnízda a zlomil si křídlo. Bál se, že přijde o svou největší radost - létání. Jeho vnitřní síla a touha po svobodě byla ale tak veliká, že se nikdy nevzdal, naučil se létat s jedním křídlem a dnes to učí ostatní malé ptáčky. Emil je statečný, vytrvalý, je velký vzor a hrdina. Emil je kamarád, který má svou náruč otevřenou pro všechny děti, které ji potřebují. 

Nadační fond Emil je nezisková organizace, která pomáhá handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci. Projekt Emil vznikl v roce 2003 a po úspěšném startu se v roce 2009 stal oficiálně nadačním fondem. Do dnešního dne NF Emil podpořil přes 8 tisíc individuálních sportovců i sportovních týmů a pomohl tak zkvalitnit konkrétní mladé životy. 

Naším základním posláním je být symbolem účinné pomoci handicapovaným dětem, pomáhat jim v rámci celé ČR prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a objevovat ten „svůj“ smysl života. 

Svoji pomoc zaměřujeme hlavně na děti a mladé do 30ti let. Tito mladí lidé s tělesným, smyslovým nebo mentálním handicapem mají značně omezenou možnost aktivně sportovat, a to zejména z důvodů nedostupnosti speciálních pomůcek, které ke sportu nutně potřebují. Přijímáme proto individuální žádosti a prostřednictvím našich spolupracovníků sami vytipováváme cílové děti, kterým můžeme pomoci. Rádi bychom tak přispěli ke zlepšení kvality života handicapovaných dětí, ale i jejich rodin a okolí. Zatímco existují vládní programy na podporu sportu a pohybových aktivit dětí bez handicapu, cílená systémová podpora pro děti s handicapem prakticky neexistuje. A právě to se prostřednictvím NF Emil snažíme měnit.

Nadační fond EMIL


Kolik jsme přispěli Nadačnímu fondu EMIL?

  • 24 000,- Kč      - dar od OlisCZ za rok 2018
  • 1675,- Kč         - dar za měsíc listopad 2018
  • 2940,- Kč         - dar za měsíc prosinec 2018
  • 2136,- Kč         - dar za měsíc leden 2019
  • 1725,- Kč         - dar za měsíc únor 2019

Galerie: